Ürünler

Dut Kurusu
Dut meyvesi çok yumuşak olduğundan saklama süresi çok kısadır. Bu nedenle dutun taze olarak tüketilmesi sadece hasat dönemi ile sınırlıdır. Dutun kurutulması ise; meyvenin besin değerlerini koruduğu gibi, doğal yöntemlerle kurutulması da uzun bir sürede tüketilmesini ve rahatlıkla saklanmasını sağlamaktadır. DUTBAHÇEM'in tüm ekibi Adıyaman'ın TUT ilçesinden. Kendi toprağını tanıyan, dutu bilen insanlar.... Bunun yanı sıra topraktan daha iyi verim alabilmek ve ürünü daha hijyenik şartlarda toplama ve saklama konusunda da oldukça eğitimliler.

Dut Pekmezi
Amacımız, gitgide beyaz şekerin hakim olduğu sağlıksız beslenme alışkanlığını, dut pekmezinin sağlıklı dünyasıyla yer değiştirebilmek... Özellikle gelişme çağındaki çocuklar, hamileler ve yaşlılar mutlaka beslenme programına dut pekmezini dahil etmelidirler.